A web server for quba.fr that resizes images.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Quentin Barrand 6d1af523ed Remove the old server.go. 10 miesięcy temu
pkg Also destroy the image clone. 10 miesięcy temu
Dockerfile Add pkg/ to the container image build. 10 miesięcy temu
go.mod Reorganize the project. Remove the random handler. Add a health logger. 10 miesięcy temu
go.sum Use the latest go release. 1 rok temu
main.go Reorganize the project. Remove the random handler. Add a health logger. 10 miesięcy temu